ទំព័រដើម  /  ព័ត៌មាន និងសេចក្តីប្រកាស  /  ព័ត៌មានសាលារាជធានី  /  សូមចូលរួមអបអរសាទរទិវាអន្តរជាតិហ្វ្រង់កូហ្វូនី ឆ...

សូមចូលរួមអបអរសាទរទិវាអន្តរជាតិហ្វ្រង់កូហ្វូនី ឆ្នាំ២០២៣

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Monday, March 20, 2023, 8:02 AM

img2032319 DCIM100MEDIADJI_0301.JPG

 

 

 

 

 

ក្នុងនាមជាសមាជិកការិយាល័យរបស់សមាគមអន្តរជាតិអភិបាលក្រុងប្រើប្រាស់ភាសាបារាំង (AIMF) រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញសូមចូលរួមអបអរសាទរទិវាអន្តរជាតិហ្វ្រង់កូហ្វូនី ឆ្នាំ២០២៣។

AIMF – Association Internationale des Maires Francophones

img2032317 img2032316 img2032315 img2032314 img2032313 img2032312 img2032311 img2032310