ទំព័រដើម /  លេខអាសន្ន

លេខអាសន្ន

ល.រ ឈ្មោះ លេខទូស័ព្ទ
លេខទូរស័ព្ទទាន់ហេតុការណ៍ ពីវីរុស កូវីដ១៩ (covid-19) ១១៥ / ០១២ ៨២៥ ៤២៤ / ០១២ ៤៨៨ ៨៦៨
SAMU រថយន្ត​គិលានសង្គ្រោះ ១១៩
រថយន្តពន្លត់អគ្គីភ័យ ៦៦៦
ស្នងការរដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញ ០៩៧ ៧៧៨ ០០០២
មន្ទីរពេទ្រកាល់ម៉ែត្រ ០១២ ៩៦៥ ៩៥៤ / ០៧៧ ៨៥១ ២២១
មន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀត ០៧៨ ៩៩៧ ៩៧៨
មន្ទីរពេទ្រព្រះអង្គឌួង ០៩៦ ៨៨៣ ៧៨៧៨
មជ្ឈមណ្ឌលជាតិគាំពារមាតា​និងទារក (ពេទ្យជប៉ុន) ០១២ ២២២ ៧៧៣ / ០២៣ ៧២៤ ២៥៧
មជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្តល់ឈាម ០៩២ ៩៩៨ ០០០ / ០៩៣ ៩៩៨ ០០
១0 មន្ទីរពេទ្យបង្អែករាជធានីភ្នំពេញ ០៧៧ ៥៥៩ ៩៨៣
១១ មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផា ០២៣ ៤២៨ ០០៩
១២ មន្ទីរពេទ្យព្រះកេតុមាលា ០២៣ ៤២៧ ២២៩
១៣ ការិយាល័យ វិទ្យុទាក់ទង ០១២ ៩៩៩ ៩៩៩ / ០១១ ៥៦៧ ៦៥៦
១៤ លេខទូរស័ព្ទទាន់ហេតុការណ៍ សាលារាជធានីភ្នំពេញ ១២៩៩