តំបន់ទេសចរណ៍


 1. ១. ផ្សារធំថ្មី
 2. ២. វាលពិឃាតជើងឯក
 3. ៣. វិមានឯករាជ្យ
 4. ៤. សារមន្ទីជាតិ
 5. ៥. ផ្សាររាត្រី
 6. ៦. ការជ៊ិទូកកំសាន្តតាមមាត់ទន្លេ
 7. ៧. ឆ្នេរទន្លេ
 8. ៨. ព្រះបរមរាជវាំង
 9. ៩. ផ្សារទួលទំពួង
 10. ១0. ព្រះវិហារព្រះកែវមរកត
 11. ១១. សារមន្ទី គុកទួលស្លែង
 12. ១២. វត្តភ្នំ

ផ្សារធំថ្មី

លេខ៦៩ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ
លេខទូរសព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៧២២.០៥៤
អ៊ីមែល : info@phnompenh.gov.kh
ហ្វាក់ (៨៥៥-២៣) ៧២២.០៥៤

វាលពិឃាតជើងឯក

លេខ៦៩ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ
លេខទូរសព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៧២២.០៥៤
អ៊ីមែល : info@phnompenh.gov.kh
ហ្វាក់ (៨៥៥-២៣) ៧២២.០៥៤

វិមានឯករាជ្យ

សារមន្ទីជាតិ

ផ្សាររាត្រី

ការជ៊ិទូកកំសាន្តតាមមាត់ទន្លេ

ឆ្នេរទន្លេ

ព្រះបរមរាជវាំង

ផ្សារទួលទំពួង

ព្រះវិហារព្រះកែវមរកត

សារមន្ទី គុកទួលស្លែង

វត្តភ្នំ