ផែនទីទេសចរណ៍នានាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ


 1. ១. ផ្សារធំថ្មី
 2. ២. វាលពិឃាតជើងឯក
 3. ៣. វិមានឯករាជ្យ
 4. ៤. សារមន្ទីជាតិ
 5. ៥. ផ្សាររាត្រី
 6. ៦. ការជ៊ិទូកកំសាន្តតាមមាត់ទន្លេ
 7. ៧. ឆ្នេរទន្លេ
 8. ៨. ព្រះបរមរាជវាំង
 9. ៩. ផ្សារទួលទំពួង
 10. ១0. ព្រះវិហារព្រះកែវមរកត
 11. ១១. សារមន្ទី គុកទួលស្លែង
 12. ១២. វត្តភ្នំ

ផ្សារធំថ្មី

លេខ៦៩ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ
លេខទូរសព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៧២២.០៥៤
អ៊ីមែល : info@phnompenh.gov.kh
ហ្វាក់ (៨៥៥-២៣) ៧២២.០៥៤

វាលពិឃាតជើងឯក

លេខ៦៩ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ
លេខទូរសព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៧២២.០៥៤
អ៊ីមែល : info@phnompenh.gov.kh
ហ្វាក់ (៨៥៥-២៣) ៧២២.០៥៤

វិមានឯករាជ្យ

សារមន្ទីជាតិ

ផ្សាររាត្រី

ការជ៊ិទូកកំសាន្តតាមមាត់ទន្លេ

ឆ្នេរទន្លេ

ព្រះបរមរាជវាំង

ផ្សារទួលទំពួង

ព្រះវិហារព្រះកែវមរកត

សារមន្ទី គុកទួលស្លែង

វត្តភ្នំ

ក្រុមហ៊ុនទេសចរណ៍


 1. ១. កម្ពុជាអង្គរអ៊ែរ
 2. ២. ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Asiana
 3. ៣. អ៊ែរអាស៊ី
 4. ៤. បាងកក​អ៊ែ​វេ
 5. ៥. ឆាយនា​អ៊ែរ​ឡាញ
 6. ៦. ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ China Southern

កម្ពុជាអង្គរអ៊ែរ

ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Asiana

អ៊ែរអាស៊ី

បាងកក​អ៊ែ​វេ

ឆាយនា​អ៊ែរ​ឡាញ

ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ China Southern