ទំព័រដើម  /  សេវាសាធារណៈ  /  វិស័យវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ

វិស័យវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ

ល.រ

បរិយាយ

តម្លៃ​សេវា

(ជារៀល)

រយៈ​ពេល​​ផ្តល់​សេវា​ (​ថ្ងៃ​ធ្វើ​ការ)

សុពល​ភាព​

ការចេញលិខិតអនុញ្ញាតការប្រគំតន្ត្រីតាមទីសាធារណៈលក្ខណៈអន្តរជាតិ

១ ០00 000

៧ ថ្ងៃ

១ លើក

ការផ្តល់ប័ណ្ណអនុញ្ញាតបើកអាជីវកម្មបណ្ណាគារដែលមានផ្ទៃក្រឡាចាប់ពី៥០ម៉ែត្រការ៉េឡើងទៅ

២00 000

៧ ថ្ងៃ

១ ឆ្នាំ