ទំព័រដើម  /  ព័ត៌មាន និងសេចក្តីប្រកាស  /  ព័ត៌មានសាលារាជធានី  /  រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានត្រៀមរៀបចំសម្រាប់ព្រឹត្...

រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានត្រៀមរៀបចំសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ស៉ីហ្គេមលើកទី៣២ (32nd SEA Game ) និង អាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី១២( 12th ASEAN Para Game )

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Wednesday, April 12, 2023, 10:54 AM