Home  /  Public Services  /  (Khmer) វិស័យសុខាភិបាល

(Khmer)

វិស័យសុខាភិបាល

ល.រ

បរិយាយ

តម្លៃ​សេវា

(ជារៀល)

រយៈ​ពេល​​ផ្តល់​សេវា​ (​ថ្ងៃ​ធ្វើ​ការ)

សុពល​ភាព​

ការផ្តល់លិខិតអនុញ្ញាតដល់ឱសថស្ថានចំពោះ ៖

 

 

 

– ការបើកថ្មី

៦00 000

១៥ ថ្ងៃ​

២ ឆ្នាំ

– ការប្តូរទីតាំង

៣00 000

១៥ ថ្ងៃ​

២ ឆ្នាំ

– ការប្តូរឈ្មោះឱសថ​ការី

៣00 000

១៥ ថ្ងៃ​

២ ឆ្នាំ

– ការបន្តសុពលភាព

៧0% នៃការបើកថ្មី

១៥ ថ្ងៃ​

២ ឆ្នាំ

ការផ្តល់លិខិតអនុញ្ញាតដល់អគារឱសថបូរាណចំពោះ ៖

 

 

 

– ការបើកថ្មី

៤00 000

១៥ ថ្ងៃ​

១ ឆ្នាំ

– ការប្តូរទីតាំង

២00 000

១៥ ថ្ងៃ​

១ ឆ្នាំ

– ការប្តូរឈ្មោះគ្រូឱសថ​បូរាណ

២00 000

១៥ ថ្ងៃ​

១ ឆ្នាំ

– ការបន្តសុពលភាព

៧0% នៃការបើកថ្មី

១៥ ថ្ងៃ​

១ ឆ្នាំ

ការផ្តល់វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់អនាម័យចំណីអាហារតាម ៖

 

 

 

៣.១

ភោជនីយដ្ឋាន

៣00 000

២0 ថ្ងៃ

១ ឆ្នាំ

៣.២

អាហារដ្ឋាន

២00 000

២0 ថ្ងៃ

១ ឆ្នាំ