ទំព័រដើម  /  រាជធានីភ្នំពេញ  /  សេវាដឹកជញ្ជូនសាធារណៈរថយន្តក្រុង

សេវាដឹកជញ្ជូនសាធារណៈរថយន្តក្រុង (City Bus) រាជធានីភ្នំពេញ

  • ម៉ោងដំណើរការ ៥,៣០នាទីព្រឹក ដល់ ៨,៣០នាទីយប់
  • តម្លៃសំបុត្រ ១៥០០៛/ម្នាក់/លើក
  • លើកលែង ព្រះសង្ឃ ចាស់ជរា ជនពិកា កម្មករ កម្មការិនី សិស្ស និស្សិត និងកុមារកំពស់ក្រោមមួយម៉ែត្រ។

Bus-Map-2020kh