ទំព័រដើម  /  ព័ត៌មាន និងសេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្តីប្រកាស  /  ពន្យល់កម្មវិធីជំនួយសង្គមជាសាច់ប្រាក់

ពន្យល់កម្មវិធីជំនួយសង្គមជាសាច់ប្រាក់

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Thursday, June 10, 2021, 2:49 PM

            រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បានរៀបចំ Group Telegram មួយដែលមានឈ្មោះថា “ពន្យល់កម្មវិធីជំនួយសង្គមជាសាច់ប្រាក់” សម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចម្ងល់ ក៏ដូចជាសំណូមពរទាក់ទងជុំវិញការអនុវត្ត “កម្មវិធីជំនួយសង្គមជាសាច់ប្រាក់ក្រោយពេលបិទខ្ទប់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋ និងគ្រួសារប្រជាពលរដ្ឋដែលមានការលំបាកផ្នែកជីវភាព និងគ្រួសារដែលមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ និងមានការលំបាកផ្នែកជីវភាព និងគ្រួសារប្រជាពលរដ្ឋដែលមានអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ ២០ កុម្ភៈ ២០២១” សូមសាកសួរមកក្រុមការងារដើម្បីផ្តល់ជូននូវចម្លើយតបទៅវិញ។

សូមបងប្អូនចូលរួមក្នុង GROUP នេះ ដោយចុចនូវ link ដូចខាងក្រោម៖

👉 ពន្យល់កម្មវិធីជំនួយសង្គមជាសាច់ប្រាក់ :
https://t.me/pphall2

សូមមេត្តាជួយផ្សព្វផ្សាយបន្តដល់អ្នកដទៃ!

សូមអរគុណ

ann1006211ann1006212