ទំព័រដើម  /  ព័ត៌មាន និងសេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្តីជូនដំណឹង រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ សូមជម្រាប...

សេចក្តីជូនដំណឹង រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ សូមជម្រាបជូនដល់សាធារណជនអំពីអត្តសញ្ញាណអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ៥២៤រូប ដែលជាករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Monday, May 03, 2021, 5:37 PM

ann3521(1)ann3521(2)ann3521(3)ann3521(4)ann3521(5)ann3521(6)ann3521(7)ann3521(8)ann3521(9)ann3521(10)ann3521(11)ann3521(12)ann3521(13)ann3521(14)ann3521(15)ann3521(16)ann3521(17)ann3521(18)