ទំព័រដើម  /  ព័ត៌មាន និងសេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី​ការបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់​នូវកា...

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី​ការបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់​នូវការ​ធ្វើសកម្មភាព​បាតុកម្ម​ដោយ​ខុស​ច្បាប់ របស់​សហជីព​ទ្រទ្រង់​សិទ្ធិ​ការងារ​បុគ្គលិក​កម្មករ​ខ្មែរ នៃ​ក្រុមហ៊ុន​ណាហ្គាវើលដ៏ លីមីធីត

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Friday, December 31, 2021, 5:19 PM

ann3112212