ទំព័រដើម  /  ព័ត៌មាន និងសេចក្តីប្រកាស  /  ក្រុមប្រឹក្សារាជធានី  /  សេចក្តីណែនាំ ស្តីពី​ការអនុវត្តកាតព្វកិច្ចពាក់ម៉...

សេចក្តីណែនាំ ស្តីពី​ការអនុវត្តកាតព្វកិច្ចពាក់ម៉ាស និងកាតព្វកិច្ចរក្សា​គម្លាត​សុវត្ថិភាព ក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញ

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Sunday, March 28, 2021, 10:36 AM

ann28032122 ann28032112