ទំព័រដើម  /  ព័ត៌មាន និងសេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការបើកដំណើរការឡើងវិញចំពោះផ្...

សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការបើកដំណើរការឡើងវិញចំពោះផ្សារកណ្តាល មានទីតាំងស្ថិតនៅសង្កាត់ផ្សារកណ្តាលទី១ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Monday, July 26, 2021, 6:07 PM

ann26721(1)ann26721(2)ann26721(3)ann26721(4)