ទំព័រដើម  /  ព័ត៌មាន និងសេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការក្រើនរំលឹកដល់ប្រជាពលរដ...

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការក្រើនរំលឹកដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ឱ្យអញ្ជើញមកទទួលវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ ដូសទី៣ឬដូសជំរុញ ជា”វ៉ាក់សាំងកាតព្វកិច្ច”នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Tuesday, April 26, 2022, 7:05 AM

ann25422(1)ann25422(2)ann25422(3)ann25422(4)ann25422(5)