ទំព័រដើម  /  ព័ត៌មាន និងសេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្តីប្រកាស  /  ដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩ ...

ដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ សូមជម្រាបជូនដល់សាធារណជនអំពីអត្តសញ្ញាណអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ៤៥៤រូប ដែលជាករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Sunday, May 02, 2021, 6:50 PM

ann2521(1)ann2521(2)ann2521(3)ann2521(4)ann2521(5)ann2521(6)ann2521(7)ann2521(8)ann2521(9)ann2521(10)ann2521(11)ann2521(12)ann2521(13)ann2521(14)ann2521(15)