ទំព័រដើម  /  ព័ត៌មាន និងសេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការក្រើនរំលឹកដល់កម្មករនិយ...

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការក្រើនរំលឹកដល់កម្មករនិយោជិត នៅតាមបណ្តារោងចក្រ សហគ្រាសនានា អាជីវករ ក្រុមសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធ និងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅ អញ្ជើញទៅចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ដូសជំរុញ ឬដូសទី៣ និងដូសទី៤ ក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញ

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Monday, April 25, 2022, 2:23 PM

ann22422