ទំព័រដើម  /  ព័ត៌មាន និងសេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការផ្តល់វ៉ាក់សាំងការពារជំ...

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការផ្តល់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ ដូសទី២ ជូនប្រជាពលរដ្ឋមានអាយុពី ១៨ ឆ្នាំឡើងទៅ ដែលបានអញ្ចើញទៅទទួលវ៉ាក់សាំងដូសទី១ រួចរាល់ មុនការបិទបញ្ចប់យុទ្ធនាការ កាលពីថ្ងៃទី០៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ ក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញ

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Tuesday, July 20, 2021, 10:10 AM

ann19721