ទំព័រដើម  /  ព័ត៌មាន និងសេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្តីណែនាំ ស្តីពី​ការហាមឃាត់​ការប្រើប្រាស់ កា...

សេចក្តីណែនាំ ស្តីពី​ការហាមឃាត់​ការប្រើប្រាស់ ការតាំងលក់ និង​ការកែច្នៃ​ស៊ីផ្លេ និង​បំពង់ស៊ីម៉ាំងខុសលក្ខណៈបច្ចេកទេស នៅរាជធានីភ្នំពេញ

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Tuesday, March 19, 2024, 1:57 PM

ann190324p01ann190324p02