ទំព័រដើម  /  ព័ត៌មាន និងសេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្តីជូនដំណឹង រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ នឹងរៀបចំផ...

សេចក្តីជូនដំណឹង រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ នឹងរៀបចំផ្សាយបន្តផ្ទាល់ចាប់ពីម៉ោង ១៨,០០ យប់ ពិធីអបអរសាទរ នៃការចុះបញ្ជី”រមណីយដ្ឋានប្រាសាទកោះកេរ”

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Monday, September 18, 2023, 6:00 PM

ann18923a