ទំព័រដើម  /  ព័ត៌មាន និងសេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្តីជូនដំណឹង ដើម្បីអបអរសាទរព្រឹត្តិការណ៍ជាប្...

សេចក្តីជូនដំណឹង ដើម្បីអបអរសាទរព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏សំខាន់មួយរបស់ជាតិ និងប្រជាជនកម្ពុជាទាំងមូល នាឱកាស “រមណីយដ្ឋានប្រាសាទកោះកេរ”

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Monday, September 18, 2023, 11:51 AM

ann18923