ទំព័រដើម  /  ព័ត៌មាន និងសេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្តីណែនាំ ស្តីពី​ការរៀបចំបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្...

សេចក្តីណែនាំ ស្តីពី​ការរៀបចំបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិ ឆ្នាំរោង ឆស័ក ព.ស.២៥៦៨ គ.ស.២០២៤

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Monday, March 18, 2024, 11:47 AM

ann180324p01ann180324p02ann180324p03ann180324p04