ទំព័រដើម  /  ព័ត៌មាន និងសេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការបើកដំណើរការឡើងវិញចំពោះមជ...

សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការបើកដំណើរការឡើងវិញចំពោះមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មផ្សារអូឡាំពិក មានទីតាំងស្ថិតនៅសង្កាត់អូឡាំពិក ខណ្ឌបឹងកេងកង រាជធានីភ្នំពេញ

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Saturday, July 17, 2021, 7:39 AM

17721(1)17721(2)17721(3)17721(4)