ទំព័រដើម  /  ព័ត៌មាន និងសេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី​ការបរិច្ឆេទ និង​ទីកន្លែង...

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី​ការបរិច្ឆេទ និង​ទីកន្លែង​ប្រឡង​ជ្រើសរើស​បេក្ខជន ឱ្យ​ចូល​បម្រើ​ការងារ​នៅ​ក្នុង​ក្របខ័ណ្ឌ​មន្ត្រី​រាជការស៊ីវិល នៃ​រដ្ឋបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ​សម្រាប់​ឆ្នាំ​២០២៣

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Monday, May 15, 2023, 11:33 AM

ann15523