ទំព័រដើម  /  ព័ត៌មាន និងសេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្តីជូនដំណឹង ក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌខាង...

សេចក្តីជូនដំណឹង ក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌខាងមុខនេះ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនឹងរៀបចំ រថយន្តក្រុងចំនួន ១៧៥គ្រឿង សម្រាប់បំរើសេវាដឹកជញ្ជូនសាធារណៈរយៈពេល ០៥ថ្ងៃ ពីថ្ងៃទី២៣ ដល់ថ្ងៃទី២៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ ដោយមិនបង់ប្រាក់

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Tuesday, September 13, 2022, 8:48 AM

ann13922(1)ann13922(2)