ទំព័រដើម  /  ព័ត៌មាន និងសេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី​ការចាក់វ៉ាក់សាំង​បង្ការ​...

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី​ការចាក់វ៉ាក់សាំង​បង្ការ​ជំងឺ​កូវីដ-១៩ ដូសទី៤ ជូន​ដល់ថ្នាក់ដឹកនាំ មន្ត្រីរាជការ​និង​បុគ្គលិក នៃរដ្ឋបាល​រាជធានីភ្នំពេញ រដ្ឋបាលខណ្ឌ​ទាំង១៤ រដ្ឋបាល​សង្កាត់ទាំង១០៥ មន្ទីរ-អង្គភាព​ជំនាញ ជុំវិញ​រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ …

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Wednesday, January 12, 2022, 12:34 PM

ann12012201ann12012202IMG_20220112_174744_405ann12012204ann12012205