ទំព័រដើម  /  ព័ត៌មាន និងសេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី​ការបញ្ចៀសចរាចរយានយន្ត​គ្...

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី​ការបញ្ចៀសចរាចរយានយន្ត​គ្រប់ប្រភេទជាបណ្តោះអាសន្ន ក្នុង​មហាសន្និបាត​វិសាមញ្ញ​តំណាង​ទួទាំងប្រទេស​របស់​គណបក្សប្រជាជន​កម្ពុជា

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Wednesday, December 06, 2023, 4:41 PM

ann061223