ទំព័រដើម  /  ព័ត៌មាន និងសេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្តីប្រកាស  /  ស្តីពី​រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ​នឹងរៀបចំរថយន្តក្រុ...

ស្តីពី​រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ​នឹងរៀបចំរថយន្តក្រុងចំនួន ៤៥៥គ្រឿង សម្រាប់បម្រើសេវាដឹកជញ្ជូន​សាធារណៈ រយៈពេល ០៦ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី១២ ដល់ថ្ងៃទី១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤ ដោយមិនបង់ប្រាក់

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Wednesday, April 03, 2024, 3:42 PM

ann020424p1ann020424p2