ទំព័រដើម  /  ព័ត៌មាន និងសេចក្តីប្រកាស  /  ព័ត៌មានតាមខណ្ឌ  /  សកម្មភាពមន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនរាជធានីភ្នំ...

សកម្មភាពមន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនរាជធានីភ្នំពេញ ប្រមូលសំរាមនៅក្នុងប្រឡាយបឹងត្របែក

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Wednesday, February 27, 2019, 8:01 PM

សកម្មភាពមន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនរាជធានីភ្នំពេញ ប្រមូលសំរាមនៅក្នុងប្រឡាយបឹងត្របែក។

52845298_1119318338248917_8164264678260736_n 53097295_1119318298248921_7815331918701920256_n 52930428_1119318268248924_2743258103729356800_n 53155035_1119318241582260_6035379802020511744_n