ទំព័រដើម  /  ព្រឹត្តិការណ៍​ និងសកម្មភាពផ្សេងៗ  /  សកម្មភាពរដ្ឋបាលខណ្ឌទួលគោក ចុះណែនាំ និងធ្វើកិច្ច...

សកម្មភាពរដ្ឋបាលខណ្ឌទួលគោក ចុះណែនាំ និងធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយអាជីវករក្នុងមូលដ្ឋាន លើការងាររៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់ តាមដងផ្លូវ និងចិញ្ចើមផ្លូវ

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Thursday, January 24, 2019, 10:49 AM

សកម្មភាពរដ្ឋបាលខណ្ឌទួលគោក ចុះណែនាំ និងធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយអាជីវករក្នុងមូលដ្ឋាន លើការងាររៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់ តាមដងផ្លូវ និងចិញ្ចើមផ្លូវ។

50618192_1097623620418389_2987023581113745408_n 50423865_1097623563751728_3403599588798496768_n 50537493_1097623530418398_2126743272402452480_n 50442190_1097623477085070_542265824715472896_n