ទំព័រដើម  /  ព្រឹត្តិការណ៍​ និងសកម្មភាពផ្សេងៗ  /  សកម្មភាពចុះបូមស្តារលូនៅមហាវិថីព្រះសុធារស និងផ្ល...

សកម្មភាពចុះបូមស្តារលូនៅមហាវិថីព្រះសុធារស និងផ្លូវលេខ៧០

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Sunday, March 24, 2019, 5:35 PM

សកម្មភាពក្រុមការងារមន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនរាជធានីភ្នំពេញ ចុះបូមស្តារលូនៅមហាវិថីព្រះសុធារស និងផ្លូវលេខ៧០។

54525920_1134666000047484_4090548434921062400_n 55587633_1134666063380811_1289940779644485632_n