ទំព័រដើម  /  អំពីសាលារាជធានី  /  ប្រវត្តិអភិបាលរាជធានី

ប្រវត្តិអភិបាលរាជធានី

Khuong Sreng

ឯកឧត្តម ឃួង ស្រេង អភិបាល នៃ គណៈអភិបាលរាជធានី ភ្នំពេញ មានភារកិច្ចគ្រប់គ្រង ដឹកនាំកិច្ចការទូទៅ រួមទាំងកិច្ចការ នយោបាយ អធិការកិច្ច រដ្ឋបាល សន្តិសុខ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ សាធារណៈ។

ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន


 • នាមត្រកូលៈ ឃួង ស្រេង
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតៈ ថ្ងៃទី ០២ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ១៩៦៦ 
 • ស្ថានភាពគ្រួសារៈ រៀបអាពារហ៍ពិពារហ៍ និងមានបុត្រចំនួន ០៤ នាក់

កំរិតវប្បធម៌


 • ១៩៧៣-១៩៨៧: សញ្ញាប័ត្រទុតិយភូមិ ទីក្រុងភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា
 • ១៩៨៨-១៩៩២: បរិញ្ញាប័ត្រវិស្វកម្ម នៅស.សហភាពសូវៀត
 • ១៩៩២-១៩៩៧: បរិញ្ញាប័ត្រ ម.នីតិសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច
 • ២០០២-២០០៤: បរិញ្ញាប័ត្រជាន់ខ្ពស់វិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ ស.ចំរើនពហុបច្ចេកវិទ្យា
 • ២០០៤-២០០៧: សញ្ញាប័ត្របណ្ឌិតវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ

ប្រវត្តិការងារ


 • ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៧ – បច្ចុប្បន្ន : អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ និងជាប្រធានគណៈបញ្ជាការឯកភាពរាជធានី
 • ២០១២ – ២០១៧ : អភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញ
 • ២០០៩ – ២០១២ : អភិបាលខណ្ឌសែនសុខ
 • ២០០៨ – ២០០៩ : អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
 • ១៩៩៩ – ២០០៨ : អភិបាលរងខណ្ឌទួលគោក
 • ១៩៩៨ – ១៩៩៩ : មន្ត្រីសាលាខណ្ឌទួលគោក
 • ខែ មេសា ឆ្នាំ ១៩៩៨ : ថ្ងៃចូលបំរើការងារក្នុងក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋ