ទំព័រដើម  /  ព័ត៌មាន និងសេចក្តីប្រកាស  /  ព័ត៌មានសាលារាជធានី  /  ទស្សនាវីដេអូរ អប់រំ ការទប់ស្កាត់ការចម្លង និងការ...

ទស្សនាវីដេអូរ អប់រំ ការទប់ស្កាត់ការចម្លង និងការរីករាលដាល​នៃមេរោគកូវីដ ១៩

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Tuesday, March 24, 2020, 2:50 PM