ទំព័រដើម  /  ព័ត៌មាន និងសេចក្តីប្រកាស  /  ក្រុមប្រឹក្សារាជធានី  /  កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សារាជធានីលើកទី 54

កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សារាជធានីលើកទី 54

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Tuesday, April 28, 2015, 10:37 AM

ក្រុមប្រឹក្សាអាណត្តិទី 1 របស់កោះប្រជុំកិច្ចប្រជុំ 54 នៅសាលារាជធានីភ្នំពេញកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី 25 ខែវិច្ឆិកានៃឆ្នាំ 2013 ដោយមានវត្តមានរបស់ឯកឧត្តមម៉ប់សារិនប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុមប្រឹក្សា ធ្វើជាប្រធានការពិភាក្សា។
អង្គប្រជុំបានអនុម័តរបៀបវារៈធម្មតាដូចជា:

 • របៀបវារៈកិច្ចប្រជុំរបស់លោកជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតរាប់បាន 20 លើ 20 ។
 • របៀបវារៈទីមួយ: អនុម័តនាទីកិច្ចប្រជុំនេះធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី 31 53th ខែតុលាឆ្នាំ 2013 ជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតរាប់បាន 20 លើ 20 ។
 • របៀបវារៈទីពីរ: ស្ដាប់ទៅ 3 ខែ (តុលាវិច្ឆិកាធ្នូ 2013) របាយការណ៍ដែលអានដោយលោកកើតឆែនាយករដ្ឋបាល។
 • របៀបវារៈទីបី: ស្ដាប់និងអនុម័តជាឯកច្ឆ័ន្ទសំណើនៃការបង្កើតស្រុកថ្មីទី 5 ដែលបានបង្ហាញដោយនាយកលោកស៊ិន Boramy ផ្នែកនគរូបនីយកម្ម។
 • របៀបវារៈទីបួន: បានអនុម័តជាឯកច្ឆ័ន្ទស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្មរបស់រដ្ឋបាលសាលា រាជធានីភ្នំពេញដោយមានដើមទុន 19 ជាង 20 រាប់។

លើសពីនេះទៀតកិច្ចប្រជុំនេះក៏បានពិភាក្សាអំពាវនាវដល់អភិបាលអំពីទិដ្ឋភាពផ្សេងទៀតជាច្រើនឆ្ពោះទៅរក dvelopments ទីក្រុងនេះដូចជា:

 1. ដើម្បីប្រើវិធីសាស្រ្តសន្តិវិធីដើម្បីបន្ថយការធ្វើបាតុកម្មណាមួយនៅពេលអនាគត។
 2. ទាក់ទងនឹងថ្លៃចតបានសាធារណៈនៅទីផ្សារដែលអនុវត្តទៀងទាត់ដោយធ្វើឱ្យមនុស្សជាងបង់បើធៀបទៅនឹងកិច្ចសន្យា។
 3. ទាក់ទងនឹងមនុស្សដែលរំលោភលើចន្លោះកន្លែងចតរថយន្តសាធារណៈនៅជុំវិញផ្សារ អូឡាំពិកដោយប្រើពួកវាជាគោលបំណងអាជីវកម្មឯកជនរបស់ខ្លួនជំនួសវិញ។
 4. រង្វាស់ 4 ឆ្ពោះទៅកាន់រថយន្តដឹកទំនិញធុនធ្ងន់ចូលដំណើរការចូលទៅក្នុងទីក្រុងនេះត្រូវតែត្រូវបាន reenforced បន្ថែមទៀត។
 5. កិច្ចប្រជុំនេះក៏បានស្នើសុំសិទ្ធិអំណាចដើម្បីផ្តល់ការងារដល់បុគ្គលិករបស់ ខ្លួនដើម្បីពន្យល់ដល់ប្រជាជនដែលខុសច្បាប់កសាងម្លប់ផ្ទះរបស់ពួកគេនៅលើផ្លូវនៅ តាមតំបន់ស្ទឹងមានជាយនេះ។ សកម្មភាពបែបនេះអាចបង្កឱ្យមានការកកស្ទះចរាចរណ៍ជាមនុស្សមិនមានសិទ្ធិចូល ដំណើរការផ្លូវគ្រប់គ្រាន់។
 6. ជាចុងក្រោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុមប្រឹក្សានេះក៏បានស្នើឱ្យរដ្ឋបាលរាជធានី ដើម្បីមានគម្រោងសំណើស្រុកថ្មីដោយប្រុងប្រយ័ត្នមុនពេលដាក់ជូនទៅ ក្រសួងមហាផ្ទៃ។

ជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការព្រួយបារម្ភដែលបានរៀបរាប់ ខាងលើនេះឯកឧត្តមអភិបាលក៏បានពន្យល់ទៅកិច្ចប្រជុំនេះថាអាជ្ញាធរសូមអរគុណ សម្រាប់ការផ្ដល់យោបល់និងការរិះគន់ទាំងអស់និងថាអាជ្ញាធរបានព្យាយាមដ៏ល្អបំផុត របស់ខ្លួនក្នុងការប្រតិបត្តិភារកិច្ចរបស់ខ្លួនហើយនឹងទទួលយកបានទាំងអស់ផ្ដល់ យោបល់ដើម្បីកែលម្អរបស់ខ្លួន សកម្មភាពនាពេលអនាគត។

ជាទីបញ្ចប់ឯកឧត្តម ម៉ប់សារិបានថ្លែងអំណរគុណដល់អ្នកចូលរួមចំពោះវត្តមានរបស់ពួកគេទៅក្នុង កិច្ចប្រជុំនោះហើយលោកបានជម្រាបកិច្ចប្រជុំលើកក្រោយនេះនឹងត្រូវប្រារព្ធឡើងនៅ ថ្ងៃទី 26 ខែធ្នូឆ្នាំ 2013 នៅកន្លែងដដែល។