ទំព័រដើម  /  ព័ត៌មាន និងសេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្តីប្រកាស  /  ស្តីពី​ការបញ្ចៀស​ចរាចរ​សម្រាប់​ក្បួន​ព្រះទីនាំង...

ស្តីពី​ការបញ្ចៀស​ចរាចរ​សម្រាប់​ក្បួន​ព្រះទីនាំង ហែ​ព្រះសព​សម្តេចធម្មលិខិត លាស់ លាយ សម្តេចព្រះសង្ឃនាយករងទី១ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Monday, January 27, 2020, 6:22 PM

ann270120