ទំព័រដើម  /  ព័ត៌មាន និងសេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី​ការប្រមូលថ្លៃសេវា​ប្រមូល...

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី​ការប្រមូលថ្លៃសេវា​ប្រមូល​សំរាម និង​សំណល់រឹង នៅរាជធានីភ្នំពេញ សម្រាប់​ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Wednesday, August 26, 2020, 4:35 PM

ann260820