ទំព័រដើម  /  ព័ត៌មាន និងសេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី​ការផ្អាកការផ្តល់សេវារថយន...

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី​ការផ្អាកការផ្តល់សេវារថយន្តក្រុង (City Bus) និងសេវាកាណូត (Taxi Boat) ជា​បណ្តោះ​អាសន្ន

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Thursday, March 26, 2020, 5:59 PM

ann260320