ទំព័រដើម  /  ព័ត៌មាន និងសេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី​ការអនុវត្ត​អត្រាថ្លៃ​សេវ...

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី​ការអនុវត្ត​អត្រាថ្លៃ​សេវា​ប្រមូលសំរាម និងសំណល់រឹង នៅរាជធានីភ្នំពេញ សម្រាប់ដំណាក់កាលអន្តរកាល និងយន្តការ​បុរេទូទាត់ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២១

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Friday, February 19, 2021, 4:01 PM

ann19022021