ទំព័រដើម  /  ព័ត៌មាន និងសេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសជំរុញ ...

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសជំរុញ ឬ ដូសទី៣ ជូនបុគ្គលិក-កម្មករ ដែលកំពុងបម្រើការងារដឹកជញ្ជូនទំនិញ-ម្ហូបអាហារ និងអ្នកប្រកបមុខរបរសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធទាំងអស់ ក្នុងមូលដ្ឋានរាជធានីភ្នំពេញ

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Friday, September 17, 2021, 8:19 PM

ann17921(1)ann17921(2)ann17921(3)ann17921(4)ann17921(5)ann17921(6)