ទំព័រដើម  /  ព័ត៌មាន និងសេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្ដីជូនដំណឹង ដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើដំណ...

សេចក្ដីជូនដំណឹង ដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ស្ពានទ្វារទឹកដើមស្លែង តាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ៣៧១ ចាប់ពីផ្លូវលេខ២០០៤ ដល់ផ្លូវលេខ២០០៦ ស្ថិតក្នុងព្រំប្រទល់ខណ្ឌសែនសុខ និងខណ្ឌមានជ័យ។

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Friday, January 17, 2020, 10:59 AM

ann160120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ann1601201