ទំព័រដើម  /  ព័ត៌មាន និងសេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ករណីឆបោក​ចំពោះ​អតិថិជន​ល...

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ករណីឆបោក​ចំពោះ​អតិថិជន​លើ​ការ​បង់ថ្លៃ​សេវា​ប្រមូលសំរាម និង​សំណល់រឹង​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Wednesday, August 12, 2020, 9:23 AM

ann110820(1)