ទំព័រដើម  /  ព័ត៌មាន និងសេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី​ការបញ្ជៀស​ចរាចរ​រថយន្តដឹ...

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី​ការបញ្ជៀស​ចរាចរ​រថយន្តដឹកទំនិញ រថយន្តធុនធំ និង​រថយន្ត​ដឹកដីជាបណ្តោះអាសន្ន ក្នុងអំឡុងពេល​បើកដំណើរការ​សាកល្បង​នូវ​សួនទឹក​កម្សាន្ត ហ្គាដិន ស៊ីធី រ៉តធើ ផាក (GARDEN CITY WATER PARK)

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Tuesday, August 11, 2020, 4:50 PM

ann110820