ទំព័រដើម  /  ព័ត៌មាន និងសេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្តីជូនដំណឹង ដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់​ក្...

សេចក្តីជូនដំណឹង ដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់​ក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភំ្នពេញ និងភូមិសាស្ត្រខេត្តកណ្ដាល ការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ទៅវិញទៅមក​ដោយគ្មានការហាមឃាត់ ឬរឹតត្បិត​នៃការធ្វើដំណើរឡើយ

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Friday, April 10, 2020, 8:32 PM

IMG_20200410_201604_322