ទំព័រដើម  /  ព័ត៌មាន និងសេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្តីប្រកាស  /  ស្តីពីការសម្រេចចាត់ទុកភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញ...

ស្តីពីការសម្រេចចាត់ទុកភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញ និងភូមិសាស្ត្រខេត្តកណ្តាលជាតំបន់តែមួយ ដែលមិនស្ថិតនៅក្រោមវិសាលភាពនៃការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ទៅវិញទៅមកនោះទេ

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Friday, April 10, 2020, 6:13 PM

IMG_20200410_180704_922