ទំព័រដើម  /  ព័ត៌មាន និងសេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី​ការពង្វាងចរាចរណ៍​នៅ​លើ​ក...

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី​ការពង្វាងចរាចរណ៍​នៅ​លើ​កំណាត់​មហាវិថី​សហព័ន្ធរុស្សី ត្រង់ចំណុច​ប្រសព្វ​ក្តាន់ពីរ​រវាង​មហាវិថី​ស៊ីធីសេនធ័រ (ផ្លូវ R6) និងមហាវិថីសាធារណរដ្ឋឆេក

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Tuesday, February 11, 2020, 3:50 PM

ann10022020