ទំព័រដើម  /  ព័ត៌មាន និងសេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី​ការទុកដាក់​សំរាម​ក្នុង​ឱ...

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី​ការទុកដាក់​សំរាម​ក្នុង​ឱកាស​ឈប់​សម្រាក​នៃ​ពិធី​បុណ្យ​ភ្ជុំបិណ្ឌ

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Tuesday, September 08, 2020, 2:36 PM

ann080920