ទំព័រដើម  /  ព័ត៌មាន និងសេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី​ការពន្យារពេល នៃការប្រឡង​...

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី​ការពន្យារពេល នៃការប្រឡង​ជ្រើសរើស​បេក្ខជន​បញ្ចូល​ក្នុង ក្របខ័ណ្ឌ​មន្ត្រីរាជការស៊ីវិល រដ្ឋបាលរាជធានី​ភ្នំពេញ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២០

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Saturday, May 09, 2020, 4:58 AM

ann080520