ទំព័រដើម  /  ព័ត៌មាន និងសេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្តីជូនដំណឹង សូមជម្រាបជូនបងប្អូន​ប្រជា​ពលរដ្...

សេចក្តីជូនដំណឹង សូមជម្រាបជូនបងប្អូន​ប្រជា​ពលរដ្ឋ​នៅ​ក្នុង​រាជ​ធានី​ភ្នំពេញ​ទាំងអស់ ឱ្យបាន​ជ្រាបថា មានករណីវិជ្ជមាន​កូវីដ-១៩ ចំនួន១០៣រូប ដែល​ជា​ករណី​ឆ្លង​ក្នុង​សហគមន៍

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Thursday, April 08, 2021, 12:51 PM

IMG_0804IMG_0805IMG_0806IMG_0811IMG_0808IMG_0809IMG_0812