ទំព័រដើម  /  ព័ត៌មាន និងសេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្តីជូនដំណឹង សូមជម្រាបជូនបងប្អូន​ប្រជា​ពលរដ្...

សេចក្តីជូនដំណឹង សូមជម្រាបជូនបងប្អូន​ប្រជា​ពលរដ្ឋ​នៅ​ក្នុង​រាជ​ធានី​ភ្នំពេញ​ទាំងអស់ ឱ្យបាន​ជ្រាបថា មានករណីវិជ្ជមាន​កូវីដ-១៩ ចំនួន៧៧រូប ដែល​ជា​ករណី​ឆ្លង​ក្នុង​សហគមន៍

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Wednesday, April 07, 2021, 12:14 PM

ann070421p15ann070421p25ann070421p35ann070421p45ann070421p55