ទំព័រដើម  /  ព័ត៌មាន និងសេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្តីណែនាំស្តីពី ការរៀបចំបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រ...

សេចក្តីណែនាំស្តីពី ការរៀបចំបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិ ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស.២៥៦៤ គ.ស.២០២០

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Saturday, February 08, 2020, 10:14 AM

ann050220p1 ann050220p2 ann050220p3 ann050220p4 ann050220p5 ann050220p11