ទំព័រដើម  /  ព័ត៌មាន និងសេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការពង្វាងចរាចរណ៍នៅការដ្ឋា...

សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការពង្វាងចរាចរណ៍នៅការដ្ឋានសាងសង់ស្ពានអាកាស និងផ្លូវក្រោមដីចោមចៅ

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Monday, June 01, 2020, 6:10 PM

IMG_20200601_180237_703 IMG_20200601_180234_623 IMG_20200601_180231_802 IMG_20200601_180228_019